p

Overzichten - Begrijpbaar inzicht in jouw zaak

Boekhoudservice.nl biedt diverse begrijpelijke overzichten om direct inzicht te krijgen in de stand van zaken van jouw bedrijf. Zo is het mogelijk om eenvoudig een periode te selecteren en de openstaande inkomsten of uitgaven te bekijken. Het kasstroomoverzicht geeft een duidelijk beeld van de geldstromen binnen jouw bedrijf. De resultatenrekening en balans zijn uiteraard ook aanwezig. Ten slotte kun je via het mutatie overzicht inzicht krijgen in alle mutaties (journaalposten) die Boekhoudservice.nl automatisch voor jou heeft aangemaakt.

OVER- OF INSTAPPEN IS SIMPEL, REGISTREER EN LAAT JE VERRASSEN!

Maak direct een account aan of login met jouw social account. Je krijgt direct 30 dagen gratis toegang!
Resultatenrekening
De resultatenrekening geeft een overzicht van de inkomsten en uitgaven van jouw zaak over een bepaalde periode (bijvoorbeeld het huidige jaar). Het saldo van de resultatenrekening (het resultaat) is de over de geselecteerde periode behaalde winst (positief saldo) of het over de periode geleden verlies (negatief saldo).
Kasstroomoverzicht
Een kasstroomoverzicht is een overzicht van de kasstroom, de feitelijke geldstromen in jouw zaak in de loop van een periode binnenkomen en uitgaan. Dit staat ook bekend als de "staat van herkomst en besteding der middelen".
Balans
Een balans is een overzicht van de bezittingen, de schulden en het eigen vermogen van jouw zaak. De balans wordt automatisch samengesteld op basis van alle inkomsten, uitgaven en financiën zoals beschikbaar binnen jouw Boekhoudservice.nl administratie.
Inkomsten en uitgaven
Via de overzichten voor inkomsten en uitgaven heb je niet alleen inzicht in de totale hoeveelheid inkomsten en uitgaven, maar krijg je ook een goed beeld van alle openstaande facturen. Op basis van deze overzichten kun je bijvoorbeeld beslissen een betalingsherinnering te sturen aan een contact.
Mutaties
Een mutatie (journaalpost) geeft bij boekhouden voor financiële feiten aan welke labels gedebiteerd en gecrediteerd moeten worden. Voor elke mutatie zijn het debet- en creditbedrag gelijk. Een mutatie bestaat dan ook altijd uit minimaal twee regels, het zijn er vaak ook meer. Deze mutaties worden automatisch onderwater aangemaakt en via overzicht kun je deze raadplegen.