p

Nieuw! Mutatiekaarten en een aantal verbeteringen

Vandaag is een nieuwe release geïnstalleerd van Boekhoudservice. Nieuw in deze release zijn de mutatiekaarten, ook wel bekend als grootboekmutatiekaarten. De mutatiekaarten geven een overzicht per label van alle gemaakte boekingen binnen de aangegeven periode. Deze kaarten zijn veel gevraagd door boekhouders en accountants, dus mocht jij samenwerken met jouw boekhouder of accountant dan kun je deze overzichten voortaan ook gebruiken. De mutatiekaarten zijn opvraagbaar via menu overzichten en kunnen geëxporteerd worden naar zowel PDF als Excel.

Verder is aangepast:

  • Optimalisatie verwijderen uitgaven. In specifieke gevallen kan deze nu niet verwijderd worden;
  • Optimalisatie BTW aangifte inzake controle BTW nummer bij automatische BTW aangifte en diverse aanpassingen indien er een issue is bij de automatische BTW aangifte;
  • Omschrijving wordt toegevoegd bij mutaties in XML Audit File Financieel;
  • Mutaties aangemaakt via aanpassingen zullen duidelijker zichtbaar en correct verwerkt worden in diverse overzichten;
  • Bij uitdraai BTW aangifte, de 19% vermelding wordt aangepast naar 21% (dit is een tekstuele aanpassing);

Sorry, the comment form is closed at this time.

Related Posts