p

De jaarrekening

De jaarwisseling is net achter de rug. Dat betekent dat ook de jaarrekening weer moet worden opgemaakt. Misschien ben je er al een eind mee klaar, maar wellicht ben je nog niet zover. Maar wat is dat nou precies, een jaarrekening?

Een jaarrekening is het jaarlijkse financiële eindverslag over je bedrijf. In dit verslag kun je aflezen wat je gedurende het afgesloten jaar allemaal hebt gedaan. Ook geeft het inzicht in het soort activiteiten dat het bedrijf heeft ontplooid en wat die activiteiten zoal hebben opgeleverd.

Belangrijk is dat de jaarrekening goed aansluit op de rest van de administratie. Denk daarbij goed aan alle facturen en de bonnetjes van je eigen inkopen. Dat moet kloppen, ook voor de Belastingdienst. Als jouw opgaven namelijk niet overeenkomen met de berekeningen van de fiscus, dan loop je kans op een boete. De Belastingdienst kan dan een onderzoek instellen.

Misschien ben je gewend om je jaarrekening op te laten stellen door een adviseur of een accountant. Maar met een online boekhoudprogramma als Boekhoudservice.nl kun je een hoop geld besparen. Het maken van de jaarrekening mag je namelijk ook zelf doen. Zeker zzp’ers en kleinere bedrijven kunnen deze klus, met het juiste boekhoudprogramma, prima zelf klaren. Grotere bedrijven zijn verplicht de jaarrekening te laten controleren door een accountant, voordat die kan worden ingediend.

Een jaarrekening bestaat uit drie onderdelen: de balans, winst- en verliesrekening en de daarbij horende toelichting. Hoe groter je bedrijf, des te meer financiële informatie je in het rapport moet vermelden.

De balans is een momentopname van de financiële status van je bedrijf. Een voor de hand liggende datum om dit te doen is 31 december. Je kunt dan een actueel overzicht maken van alles wat er gaande is binnen je bedrijf. Op de balans zie je bijvoorbeeld ook de huidige stand van zaken met betrekking tot de inventaris, uitstaande rekeningen en eventuele schulden.

Een winst- en verliesrekening is een overzicht van alle inkomsten en uitgaven van je eigen onderneming over het voorbijgaande jaar. Door het opstellen van deze rekening krijg je beter inzicht in hoe je onderneming er financieel voor staat. Maak je eigenlijk winst of verlies en zo ja, hoeveel? Het openbaar maken van de winst- en verliesrekening is voor kleine ondernemingen overigens niet verplicht.

Een kleine rechtspersoon hoeft in de toelichting alleen het aantal werkzame personen binnen het bedrijf te vermelden en de manier waarop de balans is opgesteld.

Een pakket als Boekhoudservice.nl is een uitstekende hulp bij het opstellen van de verschillende stukken. Kijk eens op de website voor alle functies van dit online boekhoudpakket.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Related Posts